Næringsliv

Flere nøkkeltall fra USA

Industriordrer og forbrukertillit fra USA har tikket inn. 

Artikkel av: John Inge Seljehaug
2. februar 2018 - 16.08

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at industriordrene steg 1,7 prosent på månedsbasis i desember.

Ifølge Marketwatch lå konsensus på 1,5 prosent oppgang.

Samtidig viser endelige tall fra amerikanske myndigheter at ordreinngangen for varige goder i USA steg 2,8 prosent i desember.

Foreløpige tall viste også en oppgang på 2,9 prosent.

Eksklusive transport var ordreinngangen opp 0,7 prosent, mens de foreløpige tallene viste en oppgang på 0,6 prosent.

Den endelige amerikanske forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan var 95,7 i januar, mot 94,4 i den foreløpige indeksen og ventet 95,0 poeng.