Næringsliv

Forbrukerrådet anker saken mot DNB

Forbrukerrådet anker dommen fra Oslo tingrett der storbanken DNB ble frifunnet i norgeshistoriens største gruppesøksmål.

Randi Flesland - Forbrukerrådet

Randi Flesland - Forbrukerrådet

Artikkel av: NTB
1. februar 2018 - 07.27

– Vi har besluttet å anke dommen til lagmannsretten, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland til NRK.

Forbrukerrådet gikk til sak på vegne av om lag 180.000 kunder i tre fond i årene 2010 til 2014.

Banken var anklaget for ikke å ha drevet aktiv forvaltning av fondene, selv om kundene har betalt for det. Forbrukerrådet mente kundene burde få tilbakebetalt det de har betalt ekstra sammenlignet med om de hadde investert i et passivt fond, som er langt billigere. Passive fond følger automatisk en børsindeks. Til sammen er det snakk om 690 millioner kroner.

Sprenger rammene

Domstolen på sin side mener det må være opp til lovgiverne, altså Stortinget, om det skal settes noen minstekrav til aktiv forvaltning av fond.

Oslo tingrett argumenterte med at søksmålet sprengte rammene for hva en domstol kan begi seg inn på, og at striden om det skal settes noen minstekrav til aktiv forvaltning av fond, hører hjemme hos lovgiverne.

Tar feil

Forbrukerrådet mener tingretten tar feil når de sier dette er et lovgiveransvar.

– Det bør absolutt være mulig for en domstol å ta stilling til innholdet i en avtale. Forbrukerrådet velger å anke tingrettens dom fordi vi mener en slik avgjørelse etterlater forbrukerne i en tilstand hvor de ikke kan etterprøve om de har fått det de har betalt for, sier Flesland.

– Kundene har betalt dyrt for tomme løfter, og det bør ikke DNB slippe unna med, fastslår hun.

Oslo tingrett slo i dommen fast at politikerne må avgjøre om det bør stilles strengere krav til fond.

– Etter en samlet vurdering finner retten ikke grunnlag for at andelseierne ikke har fått den ytelsen de har betalt for, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

(©NTB)