Næringsliv

Helikopterpilot tilkjent 8,6 mill. i erstatning etter urettmessig oppsigelse

En pilot er i Borgarting lagmannsrett tilkjent 8,6 millioner kroner i erstatning fordi han urettmessig mistet jobben, melder TV 2.

Foto: AP

Foto: AP

Artikkel av: NTB
3. februar 2018 - 12.24

Selskapet hvor mannen jobbet som helikopterpilot, er dømt til å betale 7 millioner kroner i erstatning og 1,6 millioner kroner i sakskostnader.

Mannen mistet jobben etter en hendelse i kurs-sammenheng. Flere kursdeltakere reagerte på pilotens alkoholforbruk og oppførsel.

Senere mistet han jobben som følge av hendelsen, og to andre ansatte fikk en advarsel.

I dommen går det fram at hendelsen på kurset er dårlig dokumentert, samt at den ikke var på langt nær så alvorlig som man skulle vente av en sak som får et så dramatisk utfall, ifølge TV 2. At piloten hadde et alkoholproblem, blir dessuten sett på som en udokumentert påstand.

Retten understreker at det er strenge krav for å kunne avskjedige en arbeidstaker, og at disse kravene ikke var oppfylt i det aktuelle tilfellet.

– Vi mener dette er en gal avgjørelse, og vi merker oss at to av fem dommere, begge lagmannsrettsdommerne, stemte for frifinnelse. Vi skal nå se grundig gjennom dommen og ta stilling til en eventuell anke, sier Sigurd-Øyvind Kambestad, advokat for selskapet som avskjediget piloten.

(©NTB)

- Vår klient er glad for utfallet. Dette er høyeste erstatning noensinne i en oppsigelsessak. Det koster imidlertid rundt 1 million kroner i sertifikater å ansette en ny pilot, og vår klient har kun 6 år igjen før nådd pensjonsalder. Derfor vil han nok aldri mer få en pilotstilling. Oppsigelsen har fått enorme konsekvenser for ham og han har mistet yrket sitt, sier pilotens advokat, Carl Bore.