An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

- Januar er et lite pust i bakken

FNI-indeksen indikerer fremdeles god vekst.

Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI og Norgessjef i Retriever Espen Viskjer.

Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI og Norgessjef i Retriever Espen Viskjer.

Artikkel av: Martine Holøien
7. februar 2018 - 13.39
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, ble sist oppdatert 31. januar i år. Etter et meget sterkt 2017 avtar FNI-indeksen noe i januar. Fortsatt signaliserer indeksen en vekst litt over snitt, men normaliseringen som begynte i desember fortsatte inn i januar. 

Konjunkturbildet som signaliseres indikerer fremdeles god vekst. Sammenlignet med høsten 2017 er likevel januar 2018 et lite pust i bakken. Indeksen faller litt tilbake etter meget sterke verdier høsten 2017. Avmatningen begynte i desember.

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er stort sett de samme som har dominert tidligere. Det er imidlertid verdt å merke seg at for første gang på flere år bidrar nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen kraftig oppover. Ellers bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og statistikk til å dra FNI indeksen opp. Av negative nyheter er det særlig varehandel og pengepolitikk som drar FNI indeksen ned, mens også turisme bidrar nå svakt negativt.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.