Næringsliv

Kina kommer på lakseinspeksjon

Kinesiske matmyndigheter skal inspisere lakseslakterier i mars.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
2. februar 2018 - 12.35

- Vi håper inspeksjonen resulterer i oppheving av utestengelsen av helsløyd laks med gjeller fra Troms, Nordland og Sør-Trøndelag, sier Malin Florvåg, seksjonssjef i Mattilsynet.

Kinesiske matmyndigheter stoppet i 2015 importen av slik laks fra de tre fylkene etter at de fant ILA-virus.

Utestengelsen kan først oppheves etter inspeksjoner i Norge. Mattilsynet inviterte derfor i januar kineserne til inspeksjon.

- Vi er veldig fornøyd med at de kommer. Vi håper inspeksjonene resulterer i at alle anlegg uten ILA og PD kan eksportere fisk til Kina, sier Florvåg.                                             

Kina og Norge ble i fjor enige om at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg hvor det er mistanke eller påvist ILA eller PD. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på sone- eller fylkesnivå.