Næringsliv

Ser svekket konkurransekraft

Konkurransekraften for norsk næringsliv går mot slutten

Medvinden fra bedret konkurransekraft er i ferd med å snu.

Artikkel av: Eline Hvamstad
27. februar 2018 - 08.49

Ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viste mandag at norske timelønnskostnader økte mer enn i andre europeiske land i fjor. Samtidig styrket kronen seg, ifølge DN.

Utviklingen bidro i fjor til at de relative timelønnskostnadene i felles valuta anslås å ha økt med 1,6 prosent i fjor, heter det i en pressemelding.

Avisen skriver at dette skjer etter at norsk konkurranseevne styrket seg i årene 2014 til 2016.

– Nå er vi på feil vei igjen, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til DN.

Høy oljepris og fallende importpriser har ført til at lønnsveksten i Norge over tid har vært høyere enn hos våre handelspartnere, men oljeprisfall har de siste årene reversert denne utviklingen kraftig.

– Vi kan ikke fortsette å ha en forverring i konkurranseevnen, sier Haugland i DNB, som tror det ligger an til et «moderat» oppgjør, når forhandlingene i lønnsoppgjøret starter.