Næringsliv

Norsk økonomi vokser stabilt

BNP utvikler seg som ventet.

Boligbygging på Løren i Oslo. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Boligbygging på Løren i Oslo. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
9. februar 2018 - 08.13

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i 4. kvartal, viser sesongjusterte tall fra SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap. 

Dette er på linje med konsensus, og veksttakten er omtrent den samme som i de tre kvartalene før.

Samlet BNP falt 0,3 prosent i kvartalet, etter å ha steget 0,8 prosent i kvartalet før.

BNP-veksten for Fastlands-Norge på 0,6 prosent i 3. kvartal ble revidert opp til 0,7 prosent.

Bidro mest

Gjennom hele 2017 kom det sterkeste bidraget til veksten i Fastlands-BNP fra bygge- og anleggsvirksomhet.

Aktiviteten i næringen har ifølge SSB vært høy siden 2015, og sesongjusterte tall viser at bruttoproduktet steg med 1,4 prosent i 4. kvartal.

For året samlet økte produksjonen i bygg og anlegg med 4,4 prosent, om lag som i 2016.

Les mer her.