Næringsliv

Skogeiere skeptiske til EUs klimaprosjekt

Norske skogeiere går sammen med ledere fra LO og NHO for å hindre at EUs klimasatsing går ut over norsk skogsdrift.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
8. februar 2018 - 06.34

– Regjeringen har signalisert at Norge vil ta del i EUs klimaregime, som har som mål å begrense og kontrollere utslipp. Dette kan påvirke norsk tømmerhogst, sier direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til Klassekampen.

Skogeierne vil unngå at klimasamarbeidet bremser den norske industrien, mens NHO og LO påpeker at omfanget av norsk tømmerhogst er liten, i forhold til tilveksten.

– Vi ønsker å bruke mer av de ubenyttede ressursene til å lage byggematerialer som erstatter materialer som stål og betong, og biodrivstoff som erstatter fossilt drivstoff og diesel. Nå risikerer vi at ressurser som kunne vært brukt til å få ned klimagassutslippene og til å skape nye arbeidsplasser og inntekter for skogeierne, blir stående ubenyttet og til slutt råtner bort, sier Lahnstein.

(©NTB)