Næringsliv

Slottet får miljøbygg til varehåndtering

Det skal settes opp et miljøbygg ved Slottet til bruk ved håndtering av post, varer og avfall. Dette blir første nybygg på området på over 100 år.

Artikkel av: NTB
12. februar 2018 - 13.36

Beslutningen om å reise et eget logistikkbygg er et resultat av en større sikkerhetsanalyse og en viktig del av sikkerhetsarbeidet ved Det kongelige hoff, opplyser Slottet.

«Bygget skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor til selve slottsbygningen. Det nye bygget vil også ha en viktig funksjon i avfallshåndteringen ved Slottet», heter det.

Sist gang det ble bygget nytt på Slottets grunn var da kong Haakon og dronning Maud utvidet Den kongelige stall for mer enn 100 år siden.

Statsbygg er byggherre for logistikkbygget, som får plass i kulturmiljøet ved Stallgården og Dronningparken. Det skal være et «FutureBuilt-forbildeprosjekt». Dette innebærer blant annet at bygget vil ha minimum 50 prosent lavere klimagassutslipp enn vanlig praksis. Taket vil bli dekket av skiferaktige solceller og beplantning.

(©NTB)