Næringsliv

Byggebransjen rigger seg for kraftig vekst

Maalfrid Brath. Foto: ManpowerGroup.

Maalfrid Brath. Foto: ManpowerGroup.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. mars 2018 - 08.10

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for 2. kvartal 2018 viser at arbeidsgivere i byggebransjen planlegger kraftig oppbemanning i neste kvartal.

Barometeret viser netto bemanningsutsikter på +21 prosent for bygg og anlegg i kvartalet, og optimismen i bransjen har ikke vært så stor på 13 år, går det frem av en pressemelding.

- Med flere store infrastruktur- og byutviklingsprosjekter på gang forventes det en stor økning i arbeidsstokken i bygg og anlegg. Men det er vanskelig å skaffe dyktige fagfolk i denne bransjen, og det blir en utfordring for byggeindustrien i lang tid fremover, sier toppsjef Maalfrid Brath i en kommentar.

Arbeidsgivere i alle ni sektorer av undersøkelsen planlegger oppbemanning de neste tre månedene, men i varierende grad.

Én av ni vil ansette

Én av ni norske arbeidsgivere (11 prosent) planlegger nå å bemanne opp. 83 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, mens bare to prosent planlegger å bemanne ned.

- Vi gikk inn i 2018 med en økning i bemanningsplanene på tvers av alle sektorer. Når vi går inn i 2. kvartal er veksten konsentrert rundt fire sektorer, sier Brath.

Arbeidsgivere i transport/logistikk og olje/gass planlegger også betydelig oppbemanning, med netto bemanningsutsikter på hhv. +16 og +19 prosent.

I bank- og finansnæringen forventer også arbeidsgiverne vekst, med netto bemanningsutsikter på +11 prosent, 10 prosentpoeng opp fra 1. kvartal i år, og ni prosentpoeng opp fra 2. kvartal 2017.

Offentlig sektor og industri rapporter om forsiktige forventninger, med netto bemanningsutsikter på +4 prosent.

Svakest vekst er forventet i handel/service og restaurant/hotell, med netto bemanningsutsikter på +3 prosent. Dette er en ned åtte og seks prosentpoeng fra hhv. 1. kvartal i år, og 2. kvartal i fjor.

- Mørketiden snart over

Geografisk er mørketiden ifølge barometeret snart over i nord. Regionen har de mest optimistiske utsiktene i landet, med arbeidsgivere som melder om netto bemanningsutsikter på +14 prosent i 2. kvartal, fire prosentpoeng opp fra samme periode i fjor.

Hos arbeidsgivere i Midt-Norge og Stor-Oslo er netto bemanningsutsikter på hhv. +9 og +11 prosent, mens de ikke er like optimistiske på Sør- og Vestlandet, med forsiktige +2 prosent for tredje kvartal på rad.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Det er dette som omtales som netto bemanningsutsikter.

Lyst for mellomstore

Arbeidsgiverne forventer å øke arbeidsstokken i alle bedriftsstørrelser de neste tre månedene.

Best ser det ut for mellomstore bedrifter, med netto bemanningsutsikter på +15 prosent.

- Mellomstore bedrifter har økt tempoet. Fra å ha en forventet vekst på fem prosent for ett år siden, har de nå økt oppbemanningsbehovet fra kvartal til kvartal, sier Brath.

Små bedrifter forventer jevn vekst, med netto utsikter på +12 prosent.

Bedrifter med mer enn 250 ansatte og de minste selskapene med færre enn 10 ansatte har netto bemanningsutsikter på hhv. +8 og +6 prosent. De største bedriftene forventer en nedgang i veksten på sju prosentpoeng fra 1. kvartal 2018.