Næringsliv

LO og NHO enige om reglene for lønnsoppgjøret

Fellesforbundet må i utgangspunktet streike alene dersom partene ikke blir enige om nye regler for reise, kost og losji. 

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
5. mars 2018 - 12.11

Med bistand fra riksmekler Nils Dalseide og medmekler Kine Steinsvik har LO og NHO de siste dagene diskutert hvordan årets lønnsoppgjør skal gjennomføres. Søndag ble det etter det NTB erfarer i realiteten oppnådd enighet.

Oppgjøret blir som LO ønsker samordnet for første gang på ti år. Det innebærer at LO og NHO sentralt forhandler om et resultat som vil bli bindende for alle enkeltforbund og medlemsorganisasjoner.

Sympatistreik kan følge

NHO ville i utgangspunktet bare akseptere en slik løsning dersom de øvrige LO-forbundene ble nektet streikerett på Fellesforbundets særkrav om nye regler for reise, kost og losji.

Enigheten innebærer at arbeidsgiverorganisasjonen i utgangspunktet har fått gjennomslag for dette. Men det understrekes i Riksmeklerens møtebok at det er adgang til å gjennomføre sympatiaksjoner i henhold til Hovedavtalens regler.

Dermed gis øvrige LO-forbund anledning til å gå til sympatistreik med Fellesforbundet, men reglene tilsier at dette først kan skje 14 dager etter at et varsel er gitt.

Lønnsforhandlingene starter mandag 12. mars klokken 13. Partene tar sikte på å avslutte forhandlingene 22. mars. Meklingsfristen er satt til midnatt 7. april. Et forhandlingsresultat skal ut på uravstemning. I Fellesforbundets tilfelle blir det snakk om to uravstemninger, som skal avholdes samtidig.

Flere krav

Bedre pensjon, høyere lønn og krav knyttet til kost, losji og reise er overskriftene fra arbeidstakerorganisasjonene foran lønnsoppgjøret.

LO krever at det organisasjonen beskriver som hull i dagens AFP-ordning tettes, samt tilleggsordninger for sliterne og de som ikke klarer å stå i jobb lenger enn til 62 år. På toppen kommer krav om pensjonsopptjening fra første krone, for alle stillingsandeler og fra 13 år. LO krever videre en reallønnsøkning for alle, samt krav som sikrer at arbeidsgiver dekker merutgifter til kost, losji og reise for arbeidstakere som sendes på oppdrag.

At LO skulle landet på et samordnet oppgjør var ikke opplagt. Det mektige Fellesforbundet vedtok tidligere i vinter at de ønsket et forbundsvist oppgjør for å kjempe fram sin hovedsak – krav knyttet til reise, kost og losji.

– Denne saken er en sak mellom Norsk Industri og Fellesforbundet og må håndteres av dem. Hvis ikke LO går med på det, må vi heller falle tilbake på forbundsvise oppgjør, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da arbeidsgiverorganisasjonen onsdag i forrige uke vedtok sine krav.

Men samordnet blir det altså, selv om oppgjøret er en hybridvariant som det ikke tidligere har vært praksis for.