Næringsliv

Lavere norsk industrivekst

Produksjonsindeksen trekker PMI ned.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
1. mars 2018 - 09.25

Innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) i Norge var 57,5 poeng i februar 2018, ifølge sesongjusterte tall fra DNB Markets og NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk torsdag.

Det var en nedgang fra 58,4 i januar.

- Det er først og fremst et markant fall i produksjonsindeksen som trakk PMI ned. Denne nedgangen må ses i lys av at produksjonsindeksen for januar var særskilt høy. Ordreinngangen holder seg høy og ble lite endret i februar. Reduserte leveringstider og en høyere sysselsettingsindeks bidro positivt til PMI, sammen med en nedgang i lageret av innkjøpte varer. Samlet sett er indeksen fortsatt høy, og understøtter det generelle bildet av en bred, men moderat oppgang for industrien, heter det i meldingen. 

Produksjon

Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, avtok med 5,4 poeng til 58,6 i februar. Nedgangen kan ses på som en korreksjon av den sterke oppgangen i januar. Produksjonsindeksen i februar er 0,6 prosent høyere enn nivået for fjerde kvartal.

Ordre

Indeksen for nye ordre falt med 0,1 poeng til 57,8 i februar. Eksportordreindeksene trakk ned, mens indeksene for hjemmemarkedsordre steg. Nivået er fortsatt høyt.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg til 56,0 i februar, opp fra 55,4 i januar. Endringen er innenfor normale svingninger og nivået er godt over gjennomsnittet.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 62,7 i februar, opp 1,1 poeng fra januar. Dette er den høyeste indeksverdien siden mai 2007. En høy indeks betyr kort leveringstid.  Samtidig avtok lagrene av innkjøpsvarer, etter oppgang i januar.