Næringsliv

Ledigheten videre ned

Store oljefylker viser vei.

Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.

Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
2. mars 2018 - 10.01

Antall personer registrert som helt ledige falt 500 i februar, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt med 600 personer.

- Nedgangen i arbeidsledigheten fortsatte i februar, når det korrigeres for sesongsvingninger. Det er også positivt å se at de regionale forskjellene i ledigheten fortsetter å minke denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Fallet i ledigheten det siste året må ifølge NAV sees i sammenheng med at antallet nye arbeidssøkere har falt kraftig, og at antallet nå har stabilisert seg på et lavt nivå.

I februar registrerte i gjennomsnitt 800 personer seg som nye arbeidssøkere hos NAV hver virkedag. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne et like lavt tall.

Artikkelen fortsetter under grafen.

Kilde: NAV.

Sesongjustert falt eller holdt antallet helt ledige seg stabilt i de fleste fylker, mens fire fylker opplevde økt ledighet.

Ledigheten falt mest i Rogaland og Oppland, mens den økte mest i Troms og Vestfold.

Arbeidsledigheten har også holdt seg uendret eller falt for alle yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen industriarbeid, samt ingeniør- og IKT-fag og bygg/anlegg.

69.800 helt ledige

Ved utgangen av februar var 69.800 registrert som helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 15.000 sammenlignet med februar i fjor.

Ledigheten har dermed falt fra 3,1 til 2,5 prosent av arbeidsstyrken. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i februar.

2,5 prosent er på linje med konsensus.

Sesongjustert falt ledigheten fra 2,37 prosent i januar til 2,33 prosent i februar.

Totalt 90.000 personer var registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten).

Det er 16.400 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,8 prosent på samme tid i fjor.

Øyner høyere rentebane

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets påpeker at takten i ledighetsfallet har moderert seg i februar.

- Registrert ledighet har så langt falt under Norges Banks kortsiktige estimater (ventet til i snitt 2,42 prosent i 1. kvartal), noe som skyldes det kraftige fallet i januar. På den andre siden har AKU-ledigheten (SSBs arbeidskraftsundersøkelse) vært høyere enn ventet, og BNP-veksten i fastlandsøkonomien har utviklet seg i tråd med sentralbankens forventninger, skriver han.

- Alt i alt tror vi Norges Bank vil opprettholde sitt syn på den overordnede kapasitetsutnyttelsen i økonomien, legger Gonsholt Hov til.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets karakteriserer den nedadgående trenden i ledigheten som fortsatt sterk, og påpeker også at den nå er under Norges Banks prognoser.

- Dette, sammen med klare tegn på at sysselsettingen vokser raskere enn ventet, er et argument for en oppjustering av produksjonsgapet i den neste, pengepolitiske rapporten i mars. Dette, sammen med en oljeinvesteringsundersøkelse på oppsiden og høyere renter utenlands, argumenterer for en høyere rentebane - i det minste lenger frem, skriver han i en oppdatering. 

Færre ledige overalt

Sammenlignet med februar i fjor, er ledigheten nå lavere for alle yrkesgrupper.

Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag, med 35 prosent færre helt ledige. 

Nærmest kommer industriarbeid, med 30 prosent færre ledige.

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen bygg/anlegg og reiseliv/transport, med hhv. 4,4 og 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning, med 0,7 prosent.

Faller mest i Rogaland

Sammenlignet med februar i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker.

Rogaland er fylket med størst nedgang, foran Møre og Romsdal og Vest-Agder.

Førstnevnte har 34 prosent, de to sistnevnte 24 prosent færre helt ledige.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland, Aust-Agder og Vestfold, alle med 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane, med 1,6 prosent.

39.800 nye ledige jobber

I februar ble 39.800 nye ledige stillinger registrert på nav.no.

- Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet, og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger det siste året kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene., presiserer NAV.