An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Marine Harvest får utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har utstedt tillatelsesdokument i forbindelse med utviklingstillatelse.

Foto: Marine Harvest

Foto: Marine Harvest

Artikkel av: Martine Holøien
2. mars 2018 - 11.18
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Fiskeridirektoratet har utstedt tillatelsesdokument i forbindelse med Marine Harvests søknad om utviklingstillatelser til konseptet «Egget».

Foruten oppdaterte målkriterier gjøres det ingen vesentlige endringer fra Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 18. desember 2017, fremgår det av et brev fra Fiskeridirektoratet datert 1. mars.

Fiskeridirektoratet gir Marine Harvest tilsagn om seks tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret slik departementet vedtok, til utvikling av fem «egg», hvorav én prototype og fire «egg».

Tillatelsene blir gitt for en periode på seks år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt. 

En tabell med målkriterier, leveranser og plan for kunnskapsdeling i prosjektet har blitt utarbeidet i samarbeid mellom Marine Harvest og direktoratet, går det frem av brevet.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.