Næringsliv

OECD jekker USA kraftig opp

Verdensøkonomien ser bedre ut, men helt skyfritt er det ikke.

Foto: AP.

Foto: AP.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. mars 2018 - 11.15

OECD er ute med nye prognoser i sin «World Economic Outlook».

Prognosen er nå at verdensøkonomien skal vokse 3,9 prosent i 2018, og nye 3,9 prosent i 2019.

Dette er en oppjustering med 0,2 og 0,3 prosentpoeng fra forrige oppdatering (i november).

OECDs forklaring er at sterk tillit hos både husholdninger og bedrifter løfter private investeringer og handel.

Inflasjonen estimeres å stige sakte.

Jekker USA kraftig opp

Rapporten trekker også frem vekst på kort sikt fra skattekutt og økte investeringer i USA, så vel som forventede finanspolitiske stimulanser i Tyskland.

Samtidig peker organisasjonen på flere risikofaktorer i finanssektoren, i tillegg til hva økt proteksjonisme kan føre til.

I USA venter OECD nå en BNP-vekst på 2,9 prosent i 2018 og 2,8 prosent i 2019.

Dette tilsvarer en oppjustering på hhv. 0,4 og (hele) 0,7 prosentpoeng.

- Handel er nøkkelen

- Veksten er stødig eller i bedring i de fleste G20-land, og ekspansjonen fortsetter, sier fungerende sjeføkonom i OECD, Alvaro Pereira, i en kommentar.

- I et slikt klima vil en eskalering av spenningen i handel være skadelig for vekst og jobber. Land bør stole på kollektive løsninger som «Global Forum on Steel Excess Capacity» for å ta opp spesifikke problemer. Å ivareta det regelbaserte, internasjonale handelssystemet er nøkkelen, legger han til.

Hele rapporten her.