Næringsliv

SSB: - Da heves renten

SSB  tror første økning i styringsrenten kommer rundt førstkommende årsskifte,

Foto: katjen / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: katjen / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
8. mars 2018 - 09.57

Styringsrenten har nå vært på rekordlave 0,5 prosent i to år etter den siste nedsettelsen i mars 2016. Som årsgjennomsnitt var pengemarkedsrenten i underkant av 0,9 prosent i 2017, 0,2 prosentpoeng lavere enn året før og 0,4 prosentpoeng lavere enn årsgjennomsnittet i 2015, skriver SSB i sin ferske rapport «Økonomisk utsyn».

Pengemarkedsrenten falt gjennomgående i 2017, fra nærmere 1,2 prosent ved inngangen av året til 0,8 prosent ved utgangen av året. Siden årsskiftet har pengemarkedsrenten økt igjen og er ved utgangen av februar 1,0 prosent.

Til tross for fallende pengemarkedsrente falt ikke rentene husholdningene står overfor tilsvarende gjennom 2017, skriver SSB. Mens gjennomsnittlig rammelånsrente med pant i bolig fra banker og kredittforetak var 2,5 prosent ved slutten av 2016, var denne renten 2,6 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2017, før den gjennom 4. kvartal 2017 falt marginalt med 0,05 prosentpoeng

I Pengepolitisk rapport fra desember 2017 anslo Norges Bank at pengemarkedsrenta kommer opp i 1,9 prosent i annet halvår 2020.

«Våre anslag er nær dette. Vi tror første økning i styringsrenten kommer rundt førstkommende årsskifte, noe som innebærer en fremskynding på et halvt år i forhold til vår forrige konjunkturrapport. Frem til 2021 kommer ytterligere fire renteøkninger slik at pengemarkedsrenten da kommer opp i 2,3 prosent mot slutten av prognoseperioden», skriver SSB.