Næringsliv

EKSPORTPRISEN 2018

Skipper Electronics måler dybden for milliardærer

INDUSTRI: Ved et veikryss på Oslo øst lages ekkoloddene til verdens råeste superyachter og cruiseskip.

UTSTYRSLEVERANDØR: – Jo større og mer avanserte båtene blir, jo mer sannsynlig er det at vi har levert dem ekkolodd og fartslogger, sier Tor Andreassen, styreleder i Skipper Electronics. Foto: Anders Horntvedt / Finansavisen

UTSTYRSLEVERANDØR: – Jo større og mer avanserte båtene blir, jo mer sannsynlig
er det at vi har levert dem ekkolodd og fartslogger, sier Tor Andreassen, styreleder i Skipper Electronics. Foto: Anders Horntvedt / Finansavisen

Artikkel av: Anders Horntvedt
7. mars 2018 - 13.21

(Finansavisen): – Jo større og mer avanserte båtene blir, jo mer sannsynlig er det at vi har levert dem ekkolodd og fartslogger. Vi dekker 20-25 prosent av verdensmarkedet for kommersielle fartøyer, og på cruisebåter, superyachter, subseafartøyer og borerigger har vi en betydelig høyere markedsandel , sier Tor Andreassen, styreleder i Skipper Electronics.

Kjører man gjennom Ryenkrysset på Oslo øst er det ingenting som indikerer at ekkoloddene til verdens heftigste cruisebåter og superyachter lages 200 meter unna. I dag produseres både sensorer og støtteelektronikk i selskapets lokaler.

– Vi lager kjernen i hele teknikken, og de siste årene har vi levert over 300 systemer i året, sier Andreassen.

Gikk over til egenproduksjon

Skipper Electronics var tidligere en del av Simrad, men ble skilt ut som eget selskap da Simrad gikk på børs tidlig på 1980-tallet.

Simrad inngår i dag i Kongsberg Gruppen, mens Erik Mustad (74) er eneeier av Skipper.

Merkevaren Skipper har vært i bruk siden 1973.

– Vi startet med å trade produkter, merke dem med vårt merke, og deretter selge dem. Etter hvert gikk vi over til egenproduksjon og egenutvikling, sier Andreassen.

Selskapet har spesialisert seg på to typer produkter: Ekkolodd og fartslogger, som er påkrevd for kommersielle skip over 300 tonn.

Fartsloggens oppgave er å måle fartøyets hastighet gjennom vannet, og kan også måle fartøyets hastighet over bunn.

– Til fingerspissene

Selskapet anslår at mellom 90 og 95 prosent av omsetningen kommer fra eksport.

– I utgangspunktet får vi inn rundt 10 millioner kroner fra salg til norske kunder, men mesteparten av disse produktene reeksporteres, sier Andreassen.

Han oppgir at selskapet har fire-fem konkurrenter på verdensbasis.

– Det norske kostnadsnivået gjør at vi ikke kan levere de billigste produktene. Men vi klarer oss fordi vi har satset alt på nisjene våre, og dem kan vi til fingerspissene.

– Hvordan ser dere ut om fem år?

– De siste fem–seks årene har vi brukt 50 millioner kroner på å utvikle en ny serie med ekkolodd og fartslogger, og alle kostnadene er tatt over driften. Vi har stor tro på at disse nye produktene vil gi oss et positivt løft.

– Hvilke mørke skyer ser du horisonten?

– Det mest overhengende er store, økonomiske kriser der rederne sitter på været. Vi er avhengig av internasjonal handel og sirkulasjon i verdensøkonomien, som holder behovet for skipsfart oppe.

Merker flere kontraheringer

Finanskrisen rammet selskapet hardt, og regnskapsåret 2008 står fortsatt som bedriftens historiske toppnotering, både i omsetning og resultat før skatt.

Også tre år med lav oljepris har satt sine spor.

– I fjor var det full krise innenfor alt av offshorevirksomhet. Det ble bråstopp på absolutt alt av rigger, bore- og supplyskip, sier Andreassen.

– Hvordan ser 2018 ut så langt?

– Vi har bedre vind i seilene allerede. Det er flere kontraheringer innen cruiseskip og yachter, litt økning på forsvarsmarkedet, og noe oppgradering av oljerelaterte fartøyer, sier Sigurd Hekk Paulsen, daglig leder i Skipper Electronics.

– Vi er et lite selskap som må klare oss selv. Vi har ingen steder å gå for å hente penger, annet enn det vi tjener selv, så et år med nullregnskap gir utfordringer for oss. 

– Står eierskifte på dags­ordenen?

– Det står ikke på dagsorden akkurat nå. Men kommer det en interessert kjøper av rett type, snakker vi gjerne.

Fire raske spørsmål

1. Hva er den viktigste årsaken til deres eksportsuksess?

At vi jobber og har fokus innen vår nisje, og konsentrere oss om å gjøre våre produkter så gode som mulig, samt yter den service som er påkrevet til våre kunder. 

2. Hva er de største utfordringene?

Elbiler, fordi det gir forsinkelser på elektronikkomponenter. Vi er en relativt liten kunde hos våre underleverandører som produserer kretskort, de opplyser at økt elbilproduksjon gir lengre leveringstid.

3. Hva er de viktigste markedene, og hvor venter dere sterkest vekst de neste årene?

I Asia ligger de viktigste markedene våre, særlig Kina og Sør-Korea. Vi ser også en vekst innen integrasjon og «smart ship» markedet de neste årene.

4. Hva er de viktigste politiske grepene som kan tas for å styrke eksportnæringen?

Det hjelper med lav kronekurs, pluss at vi benytter oss av Skattefunn-ordningen. Og så er det en fordel om Norge ikke tuller for mye med kinesiske ledere.

Skipper Electronics

(Mill. kr)              2017*    2016

Driftsinntekter 55,8        68,3

Driftsresultat     –             3,7

Resultat før skatt             0             3,4

Årsresultat         –             2,8

*Estimat.

Skipper Electronics

Etablert: 1973.

Andel eksport: 90-95 prosent.

Hovedvirksomhet: Ekkolodd og fartslogger.

Adm. direktør: Sigurd H. Paulsen.

Eier: Erik Mustad gjennom holdingselskapet Skipper AS.

Eksportprisen

Bak prisen står Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge. Utdelingen er 18. april.

Juryen består av John G. Bernander, Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Henrik Müller Hansen.

Juryen vektlegger lønnsomhet, hvor stor andel av bedriftens omsetning som er eksport og hvor nyskapende produktet eller markedet er.