Næringsliv

Arctic Mineral Resources stikker kjepper i hjulene for Nordic Mining

Vevring-grunneierne har vært, og fortsetter å være, sterke motstandere av den driftsplanen som børsnoterte Nordic Mining (NOM) har utarbeidet for drift på rutil og granat i Engebøfjellet.

Engebøfjellet i Vevring, Førdefjorden. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix / TT

Engebøfjellet i Vevring, Førdefjorden. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix / TT

Artikkel av: Stein Ove Haugen
20. april 2018 - 08.30

Vevring-grunneierne aksepterer ikke et omfattende overflatebrudd som ødelegger Engebøfjellet og skaper store negative miljøvirkninger for lokalsamfunnet, enorme gråbergsdeponier i fjellet, eller dumping av avfallsmasser i Førdefjorden. De erkjenner at Engebø-forekomsten har en nasjonal verdi, som vil bli utnyttet, men har vært på jakt etter en driftsmodell for uttak av mineraler med gode miljøløsninger, heter det i en pressemelding fredag morgen.

Arctic Mineral Resources hevder i pressmeldingen at mens rutil som mineral tilhører staten, tilhører granat som mineral grunneierne. Og eierne av g. nr./b.nr. 29/3, 5, 6, 9 & 11, og 10 på Vevring i Naustdal ("Vevring-grunneierne") har en hoveddel av granatforekomsten i Engebøfjellet på sine eiendommer, fremgår det av pressemeldingen.

Til tross for dette har de aldri blitt kontaktet av NOM med forespørsel om tillatelse til undersøkelser eller drift på deres eiendommer, slik mineralloven foreskriver, hevdes det videre.

Overflatebrudd

I den foreløpige driftsplanen for Engebø-forekomsten som NOM offentliggjorde i oktober 2017, legger NOM likevel opp til at driften hovedsakelig skal skje på Vevring-grunneiernes eiendommer etter de ca. 15 innledende årene med overflatebrudd, heter det.

SLM Partners i Oslo tok tidlig i denne prosessen kontakt med Vevring-grunneierne, og har sammen med dem utredet et gruveprosjekt på deres eiendommer basert på undergrunnsdrift, oppredning i fjellhaller etter en innledende fase på lekter, utnyttelse av gråberg og avfallsmasser til alternative formål, null deponering av masser i Førdefjorden, og minst mulig fotavtrykk på overflaten.

Analysene til SLM viser også at Vevring-eklogitten er drivverdig på granat alene, selv underlagt svært strenge miljømessige betingelser til driften, og uten utslipp av masser i Førdefjorden.

For å realisere dette, har Vevring-grunneierne sammen med SLM etablert Arctic Mineral Resources AS ("AMR") og overført Vevring-grunneiernes rettigheter til egne mineraler, som granat, til dette selskapet.  Vevring-grunneierne vil eie 2/3 av AMR. SLM vil sammen med Robert Hermansen eie 1/3, fremgår det av pressemeldingen.

Overflatebruddet til NOM planlegges hovedsakelig på eiendommer som tilhører grunneiere på Engebø-siden av fjellet og NOM offentliggjorde i sin foreløpige driftsplan at selskapet hadde opsjonsavtaler med 2 av 3 grunneiere på Engebø-siden, som løp ut 31.12.2017, heter det.

SLM har etter dette tidspunkt tatt kontakt med to av grunneierne på Engebø-siden for å gjøre dem kjent med planene for AMR. AMR er åpen for å ta inn Engebø-grunneierne i et utvidet granatprosjekt, dersom de skulle ønske det.

Nasjonal verdi

"Vi har i snart en mannsalder blitt fortalt at eklogittforekomsten på Vevring og Engebø utgjør betydelig nasjonal verdi, men inntil nylig har det vært fokus på rutil, og nødvendigheten av dagbrudd og fjorddeponi. Nå som det er klart at granat, som er vårt mineral, utgjør den største verdien, og Nordic Mining verken har tatt konsekvensen av det, eller viktige miljøinnspill fra mange hold, ønsker vi å benytte de rettighetene som mineralloven gir oss til å fremme et prosjekt som redder både fjellet og fjorden", skriver Vevring-grunneierne i pressemeldingen.

Hegnar.no forsøkte å komme i kontakt med selskapet for en kommentar fredag morgen, men uten hell.

Nordic Mining svarer

Nordic Mining sier imidlertid i en børsmelding fredag ettermiddag at de har gjennomført omfattende undersøkelser på Engebø for å etablere en effektiv og miljøvennlig plan for langsiktig og økonomisk produksjon av rutil og granat. Nordic Mining har fått utvinningsrettigheter, og planeringsplanen og miljøtillatelsen for prosjektet er godkjent.

Ifølge vår nylig førstudie, krever gruvedrift og produksjon av rutil (Statlig mineral) en kombinert produksjon av rutil og granat for å gi en evedyktig prosjektøkonomi, skriver selskapet i børsmeldingen.

Nordic Mining hadde fredag morgen en børsverdi på 404 milliobner kroner og hadde da steget 5,3 prosent på Oslo Børs så langt i år. Aksjen var likevel ned hele 86,8 prosent fra toppen på 27 kroner i februar 2007.