Næringsliv

Bergans-direktør går på dagen

Leif Holst-Liæker går av som administrerende direktør i Bergans Fritid. Han tok over som direktør i 2015.

Foto: Bergans

Foto: Bergans

Artikkel av: NTB
14. april 2018 - 20.41

– Det ble enighet mellom styret og administrerende direktør Leif Holst-Liæker i går om at man ikke var enige om veien videre og da valgte man å avslutte arbeidsforholdet. Dette er helt udramatisk og vi skilles som gode venner, sier kommunikasjonssjef Anders Sten Nessem i Bergans til E24 lørdag.

Da Leif Holst-Liæker tok over i 2015, var underskuddet i selskapet på 5,7 millioner kroner. Året etter hadde underskuddet økt til 18,9 millioner kroner.

I årsberetningen for 2016 skriver selskapet at det har vært gjennom en større restrukturering. Dette gikk blant annet ut på å legge ned det amerikanske datterselskapet Bergans USA og selge det russiske datterselskapet Bergans Russia.

Problemet har ikke vært salgsinntektene. De har steget fra 510 millioner kroner i 2014 til 688 millioner kroner i 2016.

– Det er en uenighet mellom meg, styret og eierne om strategisk retning og på hvordan strategien skal gjennomføres, sier Horst-Liæker.

I juli i fjor tiltrådte Stein-Erik Bjørnsen som styreleder i Bergans. Ifølge den avtroppende direktøren har ikke det vært en utløsende årsak til uenigheten.

– Dette er diskusjoner som har vært der over tid, som vi til slutt måtte finne en løsning på. Et styre og selskapets daglige leder må være samkjørte, sier Horst-Liæker.

(©NTB)