Næringsliv

Flere viktige nøkkeltall fra Kina

Flere nøkkeltall fra Kina tikker inn tirsdag.

Artikkel av: Martine Holøien
17. april 2018 - 06.38

Detaljomsetning

Detaljomsetningen i Kina steg 10,1 prosent i mars 2018 på årsbasis.

Det ventet at detaljomsetningen ville være opp 9,9 prosent, ifølge Direkt Makro.

Investeringer

Kinas investeringer i anleggsaktiva i urbane områder steg 7,5 prosent i mars på årsbasis.

Investeringene var ventet å stige med 7,6 prosent.

Industriproduksjon

Industriproduksjonen i Kina steg 6,0 prosent i mars på årsbasis.

Det var ventet en vekst på 6,2 prosent.

BNP

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i Kina viste en vekst på 6,8 prosent på årsbasis i første kvartal 2018.

Det var ventet en BNP-vekst på 6,7 prosent i kvartalet.