Næringsliv

Nordea ser flere renteøkninger

Nordea Markets er ute med rapporten «Economic Outlook».

Erik Bruce - Foto: Finansavisen

Erik Bruce - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Martine Holøien
24. april 2018 - 09.00

Veksten i norsk økonomi er nå godt over det Norges Bank regner som potensiell vekst og vi anslår vekst godt over potensiell også de neste årene, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i meglerhusets ferske rapport «Economic Outlook».

- Arbeidsledigheten vil falle videre og lønnsveksten vil trekke oppover. Det tilsier utsikter til høyere prisvekst og dermed også høyere renter, skriver Bruce.

Nordea venter at den første renteøkningen kommer i september i år. Videre venter meglerhuset også to renteøkninger i løpet av 2019.

- Utsikter til høyere renter kan komme til å gi en ganske markant kronestyrking i løpet av andre halvår i år. Dermed kan underliggende inflasjon falle noe tilbake igjen. Tiltagende lønnsvekst sørger imidlertid for at underliggende inflasjon ikke faller under 1,5 prosent i 2019. Noe lavere inflasjon vil ikke stoppe Norges Bank. De vil se fremover, og med tiltagende kapasitetsutnytting og fallende ledighet vil de spå tiltagende lønns- og prisvekst fremover, mener sjefanalytikeren.