Næringsliv

- En renteendring er utelukket

En renteendring i dag vil være en gedigen sensasjon.

Foto: NAR studio / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: NAR studio / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
3. mai 2018 - 08.18

Spenningen foran dagens norske rentemøte er ikke spesielt stor, mener Nordea Markets.

«En renteendring er utelukket. Det er bare 1 ½ måned siden Norges Bank antydet en første økning først til høsten og når det i tillegg ikke kommer noen ny renteprognose er potensialet for markedsbevegelser relativt lite. Men styret vil oppsummere nyhetene siden marsmøtet og har i alle fall på de siste møtene uten renteprognose gitt en samlet vurdering av om de endrer utsiktene vesentlig», skriver Erik Bruce i dagens morgenrapport.

Ifølge Bruce har det vært noen nedsideoveraskelser siden sist, inflasjonen er noe på nedsiden og de siste registrerte arbeidsledighetstallene kan tyde på kapasitetsutnytting også noe på nedsiden.

«At spreaden i pengemarkedet holder seg høy er også argument for nedsiden i renteprognosen. På den annen side oljeprisen har økt, det har også renteforventningene ute og akkurat nå er NOK på den svake siden. Selv om finregning nok i sum trekker litt ned regner vi med at banken sier at: «Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 1/18». I så fall skjer det neppe mye i markedet. Men skulle teksten antyde at nedside-nyhetene har dominert, kan det gi svakere krone og lavere renter», heter det i rapporten.