Næringsliv

Norsk økonomi leverer

Men veksten er på den svake siden av Norges Bank.

Foto: Andrey Armyagov / Shutterstock / NTB scanpix.

Foto: Andrey Armyagov / Shutterstock / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
15. mai 2018 - 08.00

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, viser sesongjusterte tall fra SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap. 

Konsensus pekte mot en kvartalsvis vekst på 0,5 prosent, mens Norges Bank hadde lagt inn 0,7 prosent i sine prognoser.

DNB Markets hadde ventet seg en skuffelse, det vil si en vekst på 0,4 prosent.

Veksten er stabil

Dette er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent.

Samlet BNP steg også 0,6 prosent i kvartalet, etter å ha falt 0,3 prosent i kvartalet før.

BNP-veksten for Fastlands-Norge på 0,6 prosent i 4. kvartal ble revidert opp til 0,7 prosent.

Også veksten i BNP Fastlands-Norge i 2017 er oppjustert med 0,1 prosent, fra 1,8 til 1,9 prosent.

Fisk trekker opp

Vareproduksjon utenom industri og bergverk trekker opp, og viste ifølge nasjonalregnskapet 1,2 prosent oppgang i 1. kvartal. Dette forklares med god vekst innenfor kraftproduksjon, tradisjonelt fiske og akvakultur.

Men innen bygge- og anleggsvirksomhet, som har vokst sterkt de to siste årene, stoppet veksten opp.

Bruttoproduktet i utvinning og rørtransport av olje og gass økte i 1. kvartal etter klar nedgang i kvartalet før.

Husholdningenes samlede konsum var uendret i kvartalet, etter å ha steget 0,9 prosent i kvartalet før.

Investeringer falt

Bruttoinvesteringene falt 5,1 prosent en oppgang i 4. kvartal i fjor. Petroleumsinvesteringene for 4. kvartal 2017 er kraftig oppjustert fra publiseringen i februar og viser nå en vekst på 9,3 prosent.

Foreløpige beregninger for 1. kvartal viser imidlertid et fall på 11,1 prosent, blant annet fordi igangsetting av noen prosjekter er blitt utsatt.

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge falt 3,5 prosent i 1. kvartal, etter en liten vekst de to kvartalene før. Husholdningenes boliginvesteringer, ble ytterligere redusert i 1. kvartal.

Eksporten av tradisjonelle varer steg 1,7 prosent i 1. kvartal etter en gjennomgående oppgang i hele 2017. Det var særlig eksport av verkstedprodukter som bidro til økningen.

Les mer her.