Næringsliv

Regjeringen strammer inn oljepengebruken

Regjeringen foreslår å bruke 5,6 milliarder kroner mindre enn lagt opp til i statsbudsjettet (utvidet).

Siv Jensen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Siv Jensen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Artikkel av: Martine Holøien / Odd Steinar Parr
15. mai 2018 - 08.30

Finansminister Siv Jensen legger opp til å bruke 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland (oljefondet) når hun tirsdag legger frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i det salderte statsbudsjettet.

Nedjusteringen må ifølge regjeringen sees i sammenheng med en markert oppgang i markedsverdien av fondet mot slutten av fjoråret.

Den nøytrale finanspolitiske innretningen lagt opp til i budsjettet Stortinget vedtok i desember (saldert budsjett) videreføres i revidert.

Oljepengebruken blir dermed 225,5 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Dette er 5,6 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett.

Det strukturelle underskuddet er satt ned også for 2017, og budsjettimpulsen anslås dermed fortsatt til i underkant av 0,1 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

BNP-tallene SSB la frem klokken 08:00 indikerer for øvrig at pilene peker i riktig retning for norsk økonomi.

Ser 2,5 prosent vekst

I det reviderte nasjonalbudsjett anslår regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent i år og 2,6 prosent til neste år, det samme som i nasjonalbudsjettet.

Dette er over den historiske trenden, og kapasitetsutnyttelsen vil ifølge regjeringen øke og ligge nær et normalt nivå neste år.

I arbeidsmarkedet er bedringen kommet raskere enn ventet. Regjeringen anslår at ledigheten er på vei ned og at flere kommer i arbeid.

Forventet ledighetstall (AKU) anslås til 3,8 prosent, som er 0,1 prosentpoeng under siste anslag fra SSB og 0,4 prosentpoeng under regjeringens prognose da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem i fjor høst.

Sysselsettingsraten forventes å stige fra anslåtte 1,1 prosent i statsbudsjettet til 1,3 prosent.

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 legges frem i sin helhet klokken 10:45.

Les mer her.