Næringsliv

Olje og laks ga handelsoverskudd

Importen steg, eksporten steg enda mer.

Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.

Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
15. juni 2018 - 08.09

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser utenrikshandelen med varer gikk med 16,3 milliarder kroner i overskudd i mai.

Eksporten steg 15,9 prosent til 79,8 milliarder kroner, mens importen steg 6,3 prosent til 63,5 milliarder kroner - drevet av flere store enkelttransaksjoner.

Råolje ble eksportert for 22,8 milliarder kroner i mai, 22,0 prosent mer enn i mai i fjor. Oppgangen skyldes høyere priser.

Oljeprisen, med sine 637 kroner fatet, har ikke vært høyere siden juli 2014. 35,7 millioner fat råolje ble ifølge SSB utført i mai, mot 44,0 millioner fat i samme måned i fjor.

Løft i laks

Fastlandseksporten kom inn på 37,2 milliarder, 6,3 prosent mer enn i mai i fjor. Sett i forhold til tidligere måneder i år er mai imidlertid på nivå med både mars og april.

Fisk ble eksportert for 8,2 milliarder kroner i mai, 10,8 prosent mer enn i mai i fjor. Høye laksepriser, i tillegg til økt volum, bidro til oppgangen.

Snittprisen for fersk hel laks endte på rekordhøye 73,16 kroner i mai, nesten fem  prosent høyere enn i mai i fjor. Fiskeeksporten alene sto for 22,1 prosent av fastlandseksporten denne måneden.

Fall i aluminium

Hittil i år er eksportvolumet av aluminium 14 prosent lavere enn i de fem første månedene i 2017.

SSB har grunn til å tro at dette i noen grad kommer av mangler i dataene for 2018, og volumet vil trolig revideres opp når mer fullstendig informasjon er tilgjengelig.

Les mer her.