Næringsliv

Handelskrigen får konsekvenser

BMW tar kontroll over joint venture i Kina

Handelskrigen kan føre til at bilprodusentene flytter produksjonen til vekstmarkedet Kina. BMW blir den første bilprodusenten som tar kontroll over joint venture i Kina. 

Artikkel av:  Redaksjonen
12. juli 2018 - 15.06