Næringsliv

Europa-økonomien vokser

BNP og flere andre nøkkeltall fra eurosonen er sluppet.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
31. juli 2018 - 11.02

BNP i eurosonen steg 2,1 prosent på årsbasis i andre kvartal 2018 og 0,3 prosent på kvartalsbasis.

Det var ventet en vekst på 2,2 prosent på årsbasis og 0,4 prosent på kvartalsbasis, ifølge Direkt Makro.

Konsumprisindeksen steg 2,1 prosent i juli på årsbasis, mot en ventet oppgang på 2,0 prosent.

Kjerneinflasjonen steg 1,1 prosent på årsbasis i perioden, mot en ventet oppgang på 1,0 prosent.

Arbeidsledigheten var 8,3 prosent i juni, dette var som ventet.

Italia

Konsumprisindeksen i Italia var opp 1,5 prosent på årsbasis i juli, ifølge foreløpige tall.

Det var ventet en oppgang på 1,4 prosent.