An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Jakter tre milliarder til landbasert laks

Fikk grønt lys for Europas største.

Indre Harøya, Fræna kommune. Foto: Google.

Indre Harøya, Fræna kommune. Foto: Google.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
3. juli 2018 - 15.20

Møre og Romsdal fylkeskommune fattet i går vedtak om landbasert oppdrett for Salmon Evolution på Indre Harøy i Fræna, melder iLaks.

Med maksimal stående biomasse på 13.300 tonn og årlig produksjon på 28.800 tonn laks snakker vi ifølge nettstedet om det hittil største anlegget for landbasert oppdrett i Europa.

Daglig leder Ingjarl Skarvøy i Salmon Evolution mener utviklingen av landbasert oppdrett vil utgjøre et taktskifte i norsk oppdrettsnæring.

- Vi vil tilegne oss, utvikle og overføre verdifull kompetanse innen alternative driftsformer og sirkulær økonomi, sier han.

Skarvøy, som tidligere har vært regionsjef for Romsdal/Sunnmøre i Salmar hevder overfor iLaks å få en helt annen kontroll på produksjonsmiljøet på land, og sykdomssmitte inn i anlegget, enn ved konvensjonelt 

Prislapp: Tre milliarder

Samtidig ser han et stort potensial i varmen fra spillvannet fra Gassco-anlegget ved Nyhamna, og vil se nærmere på mulighetene for gjenbruk av energi.

Første byggetrinn planlegges å stå klart i 2021, og fullt utbygd vil anlegget ifølge nettstedet generere over 80 nye arbeidsplasser i regionen. Prislappen estimeres til over tre milliarder kroner.

- Vi har ikke gått ut til mulige investorer ennå, men merker det er stor interesse for prosjektet. Vi ønsker oss langsiktige partnere og investorer som kan bidra til å utvikle vår forretningsmodell og et bærekraftig taktskifte i lakseoppdrett, sier Skjarvøy til iLaks.

Salmon Evolution ble etablert i juli i fjor og registrert i Brønnøysund i august. Styreleder er Kristofer Reiten, daglig leder i fiskeforedlingsselskapet Vikomar.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.