Næringsliv

Nøkkeltall fra Storbritannia

Flere nøkkeltall fra Storbritannia tikker inn.

Foto: melis / Shutterstock / NTB scanpix.

Foto: melis / Shutterstock / NTB scanpix.

Artikkel av: Martine Holøien
10. juli 2018 - 10.49

BNP-estimatet fra det britiske statistikkontoret viser at BNP i  Storbritannia var opp 0,3 prosent i mai, sammenlignet med måneden før.

Det var ventet en BNP-vekst på 0,3 prosent, ifølge Direkt Makro.

Industriproduksjonen i Storbritannia var ned 0,4 prosent i mai, sammenlignet med måneden før.

På årsbasis var produksjonen opp 0,8 prosent.

Industriproduksjonen var ventet å være opp 0,5 prosent på månedsbasis, og opp 1,9 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Produksjonsindeksen var opp 0,4 prosent på månedsbasis, mot ventet oppgang på 0,9 prosent.

Indeksen var opp 1,1 prosent på årsbasis, mot en ventet oppgang på 1,9 prosent.