Næringsliv

Økt optimisme i norsk industri

Konjunkturbarometeret for 2. kvartal 2018 viser en positiv utvikling i samlet industriproduksjon.

Foto: Finansavisen.

Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Martine Holøien
24. juli 2018 - 08.05

Sesongjustert nettotall for sammensatt konjunkturindikator for industrien var 9,2 poeng i andre kvartal 2018, mot 6,8 i foregående kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) konjunkturbarometer for andre kvartal 2018.

Produsenter av investeringsvarerinnsatsvarer og konsumvarer rapporterer alle om en økning i produksjonen i 2. kvartal 2018, opplyser SSB.

Produsenter av innsatsvarer melder om en sysselsettingsvekst, mens det meldes om en svak oppgang i sysselsettingen hos konsumvare- og investeringsvareprodusentene.

Les mer her