Næringsliv

Steg mer enn ventet

Prisoppgang i USA

Produsentprisene i USA gjør et byks.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. juli 2018 - 14.51

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at produsentprisene i USA steg 0,3 prosent fra mai til juni.

Konsensus lå ifølge vår makrokalender på 0,2 prosent oppgang.

Eksklusive mat og energi steg produsentprisene 0,3 prosent på månedsbasis, mot ventet 0,2 prosent oppgang.

På årsbasis er produsentprisene opp 3,4 prosent, mot ventet en oppgang på 3,2 prosent.

Eksklusive mat og energi er produsentprisene opp 2,8 prosent på årsbasis, mot ventet 2,6 prosent.

Les mer her.

Se også: Tollen gir allerede økte priser