Næringsliv

Tall fra Japan skuffer

Nøkkeltall fra Japan tikker inn tirsdag morgen.

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: Martine Holøien
31. juli 2018 - 06.40

Arbeidsledighetsraten i Japan var 2,4 prosent i juni, mot en ventet en ledighetsrate på 2,3 prosent, ifølge Direkt Makro.

Ifølge foreløpige tall falt japans industriproduksjon 2,1 prosent i juni, sammenlignet med måneden før. Det var ventet en nedgang på 0,4 prosent.

På årsbasis var industriproduksjonen ned 1,2 prosent.