Næringsliv

Veterinærer frykter sykdommer etter tollfritak

Veterinærinstituttet er bekymret for at det fra 13. juli blir tollfritt å importere grovfôr. De anbefaler import fra land med likt sykdomsbilde som i Norge.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Artikkel av: NTB
12. juli 2018 - 05.56

Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet, sier til Nationen at det vil være tryggest å importere fôr fra Sverige og Finland, som har likest sykdomsbilde som Norge. Danmark kan også være aktuelt, men også der har de sykdommer som ikke finnes i Norge.

– De har en salmonellasituasjon som er ugunstig, sier Jarp, som understreker at det er viktig å ha god dokumentasjon på tilstanden til fôret man skal importere.

Veterinærinstituttet advarer også mot import fra land med afrikansk svinepest, en alvorlig virussykdom som ifølge Mattilsynet er utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina.

Tidligere denne uken gikk også Norsvin ut og sa at de er bekymret for afrikansk svinepest og Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget, oppfordrer importører og myndighetene til å være restriktive til import.

Det er tørken i Sør-Norge og den dårlige fôrsesongen som er bakgrunnen for regjeringens tollvedtak.

(©NTB)