Næringsliv

AKU-tall: Stabil ledighet

Foto: Vic Labadie / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Vic Labadie / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
24. august 2018 - 08.00

SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser 108.000 arbeidsledige i juni, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Det sesongjusterte antallet arbeidsledige var dermed uendret fra mars (gjennomsnitt februar-april) til juni (gjennomsnitt mai-juli).

Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot en arbeidsledighet på 3,8 prosent.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kilde: SSB

Ifølge AKU steg det sesongjusterte antall sysselsatte med 13.000 personer fra mars (gjennomsnitt februar-april) til juni (gjennomsnitt mai-juli), en endring som er innenfor feilmarginen.

I denne perioden steg også befolkningen 15–74 år, og dermed har sysselsettingsprosenten ifølge SSB holdt seg relativt stabil, opp 0,2 prosentpoeng fra mars til 67,5 prosent i juni.

I løpet av det siste året har antallet sysselsatte steget med 54.000 personer, tilsvarende en økning fra 66,5 til 67,5 i sysselsettingsprosenten.

Les mer her.