Næringsliv

En av tre jobber overtid gratis

Midlertidige ansatte tør ikke si fra av redsel, mener Parat. 

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
10. august 2018 - 15.46

En analyse fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), utført for Parat, viser at nær en tredel av norske arbeidstakere ikke registrerer overtid. Ifølge rapporten har antallet arbeidstakere som ikke registrerer overtid har økt fra 25 prosent i 2015 til 31 prosent i 2017.

Ifølge rapporten er det særlig midlertidige ansatte som jobber utover alminnelig arbeidstid uten at det blir registret.
Parats forhandlingssjef, Turid Svendsen, sier dette kan bety at midlertidige ansatte føler de må jobbe gratis for å øke sannsynligheten for å få fast arbeid.
- Ansatte på midlertidige kontrakter strekker seg ofte lenger i håp om å få videre ansettelser, og tør ikke si fra av redsel for å ikke få videre ansettelse, sier Svendsen i en pressemelding. 
Dag Ellingsen, forsker i AFI, mener manglende registrering av arbeidstid kan henge sammen at flere jobber i såkalt frie stillinger hvor det forventes at en trår til litt ekstra og at man i teorien skal avspasere.

- Stadig flere går fra jobben til vanlig tid, men sjekker mailen og jobber litt hjemmefra ut på kvelden, sier Ellingsen.

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver plikt til å registrere arbeidstid for de ansatte. 
Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, sier at arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal sikre full trygghet for arbeidstakerne. Loven har også en egen bestemmelse om forsvarlig arbeidstidsordninger.
- Arbeidsgiver skal ha en rutine for dette som del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på arbeidsplassen, sier Vollheim.