Næringsliv

Etterspørselen etter lån fra husholdningene økte i 2. kvartal

Ny undersøkelse fra Norges Bank.

Credit: Leifr / Shutterstock / NTB scanpix

Credit: Leifr / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Rune Tryti
2. august 2018 - 10.06

Etterspørselen etter lån fra husholdningene økte i andre kvartal 2018, mens låneetterspørselen fra ikke-finansielle foretak var uendret, fremgår det torsdag av Norges Banks utlånsundersøkelse for andre kvartal 2018.

Etterspørselen økte særlig etter førstehjemslån blant husholdningene. For fastrentelån er etterspørselen lite endret, varsler bankene.

Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var lite endret og bankene venter å holde kredittpraksisen om lag uendret også i tredje kvartal. Utlånsmarginene på lån til husholdninger falt noe, drevet av økte finansieringskostnader. Utlånsmarginen på lån til foretak var tilnærmet uendret.

Bankene venter lite endret låneetterspørsel fra husholdningene i tredje kvartal.

Hele undersøkelsen