Næringsliv

Gjeldsveksten svakere enn ventet

Kredittkort. Foto: NTB scanpix

Kredittkort. Foto: NTB scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
9. august 2018 - 08.02

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at kredittindikatoren (K2) viste en oppgang på 5,8 prosent de seneste tolv månedene frem til utgangen av juni 2018, ned fra 6,1 prosent i mai. 

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3.364 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av juni, uendret fra måneden før.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1.772 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 6,0 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 6,7 prosent måneden før.