Næringsliv

Hotellene i mange byer hadde flere tomme rom i sommer

Det var en økning i antallet tomme hotellrom i ni av elleve byer i sommer sammenlignet med i fjor, men mange steder er årsaken flere rom å fordele gjestene på.

Hotell

Hotell

Artikkel av: NTB
25. august 2018 - 08.55

– Hovedårsaken til beleggsfallet er ny kapasitet som følge av gjenåpnede hoteller og noen utvidelser. Skulle man vært skikkelig tilfreds med juli måned totalt sett, burde man ha fylt opp mer av den nye kapasiteten, sier Peter Wiederstrøm til Dagens Næringsliv. Han analyserer hver måned hotelltallene fra selskapet Benchmarking Alliance.

Selskapet får kontinuerlig inn rapporter fra alle de store hotellkjedene om antall solgte rom, belegg og oppnådde priser.

Selv om belegget sank i de fleste byene sammenlignet med juli 2017, hadde for eksempel både Bergen, Stavanger og Kristiansand beleggnedgang, men samtidig en økning i antallet solgte romdøgn.

Bare Lillehammer og Oslo hadde en økning i hotellbelegget i juli, med 1,2 og 1,3 prosent. Her var belegget henholdsvis 83,9 og 73,4 prosent.

(©NTB)