Næringsliv

Meglerhus om arbeidsledighet og renteheving

Meglerhus tror fortsatt på renteheving. 

Meglerbordet i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Meglerbordet i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Rune Tryti
3. august 2018 - 15.35

Antallet registrerte helt ledige økte med 2.900 personer fra juni til juli, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Oppgangen forklares med endringer i prosessen med å hente inn ledighetstallene, og meglerhusene endrer ikke sine renteprognoser, melder TDN Direkt.

Nav viser til at arbeidsledighetstallene i juli i år ble hentet ut en uke senere enn i fjor, og siden antallet arbeidsledige alltid øker på denne tiden av året, mener de dette bidrar til at ledighetstallet blir høyere. I tillegg har Nav fra og med juli innført nye rutiner hvor det sendes SMS til ledige om at de må huske å sende inn meldekort hvis de fortsatt skal være registrert.

-Den store økningen i ledigheten fra juni til juli i år skyldes etter Navs vurdering i stor grad at tallene hentes ut en uke senere enn i fjor i kombinasjon med ny SMS-påminning til ledige. Om man justerer for disse forholdene, anslår vi at det kun var en liten økning i ledigheten i juli, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

DNB Markets peker på at ledighetsoppgangen i stor grad skyldes metodeendring, og de fortsetter å tro at sentralbanken vil sette opp renten i september, noe som også er Handelsbankens anslag, skriver TDN.