Næringsliv

Viktige USA-tall som ventet

Ferske tall for konsumprisene i USA

(AP Photo/Richard Drew, File

(AP Photo/Richard Drew, File

Artikkel av: Rune Tryti
10. august 2018 - 14.35

Konsumprisene i USA var ifølge amerikanske statistikkmyndigheter opp 0,2 prosent i juli, sammenlignet med måneden før.

På årsbasis var indeksen opp 2,9 prosent.

KPI var ifølge vår makrokalender ventet å stige med 0,2 på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis.

Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,2 prosent på månedsbasis, og opp 2,4 prosent mot samme måned året før.

Eksklusiv mat- og energipriser var indeksen ventet å stige 0,2 prosent på månedsbasis, mens årsveksten var ventet å være 2,3 prosent, ifølge vår makrokalender.

Hele rapporten