Næringsliv

AF Gruppen sikrer seg mer jobb

AF Gruppen blir nå hovedentreprenør for et nytt prosjekt i Sverige.

Foto: AF Gruppen

Foto: AF Gruppen

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
17. september 2018 - 08.15

Älmhult kommune har utnevnt AF Gruppen til hovedentreprenør for ombyggingen og utvidelsen av Älmhults vannverk, opplyses det i en melding.

"Kommunen vokser og tiltakene skal sikre den framtidige tilførselen av drikkevann", heter det i meldingen.

Oppdraget til AF Gruppen består i å oppføre et nytt prosessbygg og et nytt personalbygg, samt å totalrenovere det eksisterende prosessbygget. Det nye anlegget er ventet å være i full drift høsten 2021.

Hovedentreprisen beløpes ifølge meldingen til 144 millioner svenske kroner, eksklusive opsjoner, og inkluderer grunn- og fundamenteringsarbeider, byggearbeider, maskinarbeider, styrings- og programmeringsarbeider, rørarbeider og ventilasjonsarbeider.