Næringsliv

134.000 nye jobber skapt i USA

Månedens viktigste tall skuffer

Matej Kastelic / Shutterstock / NTB scanpix

Matej Kastelic / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Rune Tryti
5. oktober 2018 - 14.32

En av månedens viktigste rapporter er sluppet. Det ble skapt 134.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i USA i september, viser den viktige arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) som ble sluppet fredag.

Forventningen var ifølge vår makrokalender på 185.000 jobber

Ledighetsraten var på 3,7 prosent, mot ventet 3,8 prosent.

August-tallet ble revidert fra 201.000 til 270.000, mens juli-tallet ble revidert fra 147.000 til 165.000.

Lønnsveksten på årsbasis var i perioden 2,8 prosent, mot en ventet oppgang på 2,8 prosent.

Gjennomsnittlig uketimer var 34,5, som ventet.

DNB Markets mener de overraskende lave sysselsettingstallene delvis kan tilskrives orkanen Florence, og mener tallene i sum taler for at sentralbanken vil heve renten i desember i tillegg til fire ganger neste år. Meglerhuset får støtte fra Capital Economics, som mener tallene støtter en renteheving per kvartal fremover, og mener den første trolig vil komme i desember, skriver TDN Direkt.