Næringsliv

Norges Bank: Høy gjeld og høye eiendomspriser gjør systemet sårbart

Norges Bank vurderer nå utsiktene for finansiell stabilitet til å være omlag uendret fra i fjor.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
29. oktober 2018 - 10.10

Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser gjør det finansielle systemet sårbart, skriver Norges Bank i rapporten Finansiell stabilitet 2018.

De påpeker at bankene samtidig har blitt mer robuste, og at tiltak fra myndighetene har begrenset låneopptak i sårbare husholdninger.

«Utsiktene for finansiell stabilitet er samlet sett om lag uendret siden forrige rapport», heter det i meldingen.

Bufferkrav

Nesten halvparten av bankenes utlån til norske foretak er til næringseiendom. Norges Bank trekker frem at tap på slike lån har vært lave i normale tider, men høye i krisetider både i Norge og andre land.

- Banker som beregner kapitalkrav med egne modeller, bør tillegge tapserfaringer fra kriser betydelig vekt når de beregner risikovekter på næringseiendomslån, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i en kommentar.

Ifølge Norges Bank må bankene bruke den motsykliske bufferen og en del av de andre bufferne, dersom kredittilbudet skal opprettholdes ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi.

«I en slik situasjon kan en reduksjon i bufferkrav føre til at bankene i mindre grad forsterker nedgangen i økonomien ved å begrense utlån», heter det.

- Stresstesten i rapporten kan tilsi at en større del av det samlede bufferkravet bør variere over tid, sier Nicolaisen.

Dette mener Norges Bank er de 3 viktigste sårbarhetene:

  • Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og økende.
  • Boligprisene er høye, selv etter fallet i 2017.
  • Prisene på næringseiendom har steget videre fra allerede høye nivåer.

Les hele rapporten her.