An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Rentedommen er klar

Norges Bank har avholdt rentemøte. Her er dommen.

Foto: Heiko Junge / NTB/Scanpix.

Foto: Heiko Junge / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Øystein Byberg
25. oktober 2018 - 10.00
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

Det var akkurat som ventet.

Dagens møte var et mellommøte uten pengepolitisk rapport og pressekonferanse. Siden renten ble hevet på forrige møte i september, og Norges Bank indikerte at neste heving vil komme i mars neste år, var det liten grunn til å vente nye signaler nå.

«Det har heller ikke skjedd noe på makrofronten siden forrige møte som skulle tilsi at sentralbanken har endret sin syn på utviklingen», skrev DNB Markets i dagens morgenrapport.

«I Pengepolitisk rapport 3/18 var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet fra 0,50 til 0,75 prosent i september, og hovedstyrets vurdering var at den mest sannsynlig ville bli satt videre opp i første kvartal 2019.

Utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Den økonomiske veksten har vært litt lavere og prisveksten noe høyere enn anslått, men utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 3/18», skriver Norges Bank i sin begrunnelse.

- For boligmarkedets del var det en god beslutning at sentralbanken i dag ikke endret rentebanen. En forutsigbar sentralbank gjør forbrukerne tryggere, og reduserer frykten for overraskende renteøkning, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

Her finner du bakgrunnsmateriale og figurer

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.