Næringsliv

Salaks fikk avslag på søknad

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Salaks AS sin søknad om ni utviklingstillatelser.

Foto: AP Photo/Robert F. Bukaty, File/NTB Scanpix

Foto: AP Photo/Robert F. Bukaty, File/NTB Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
12. oktober 2018 - 13.51

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Salaks AS sin søknad om ni utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «FjordMAX».

Salaks søker om ni utviklingstillatelser for en prosjektperiode på 15 år til utvikling av konseptet «FjordMAX».

Fiskeridirektoratet fatter med dette vedtak om å avslå søknaden for konseptet FjordMAX, fordi Fiskeridirektoratet har kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».