An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Salaks fikk avslag på søknad

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Salaks AS sin søknad om ni utviklingstillatelser.

Foto: AP Photo/Robert F. Bukaty, File/NTB Scanpix

Foto: AP Photo/Robert F. Bukaty, File/NTB Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
12. oktober 2018 - 13.51

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Salaks AS sin søknad om ni utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «FjordMAX».

Salaks søker om ni utviklingstillatelser for en prosjektperiode på 15 år til utvikling av konseptet «FjordMAX».

Fiskeridirektoratet fatter med dette vedtak om å avslå søknaden for konseptet FjordMAX, fordi Fiskeridirektoratet har kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.