Næringsliv

Vil forby denne behandlingen mot lakselus

Nærings- og fiskeridepartementet vil forhindre negative miljøeffekter. 

Foto: Andrey Armyagov / Shutterstock / NTB scanpix.

Foto: Andrey Armyagov / Shutterstock / NTB scanpix.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
2. oktober 2018 - 09.30

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut forslag til tiltak for å motvirke negative miljøeffekter fra medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg på akvakulturlovens virkeområde.

- Nærings- og fiskeridepartementet foreslår med henvisning til en føre-var-tilnærming, midlertidig å forby badebehandling med legemidler mot lakselus i merd i anlegg som ligger i reke- og/eller gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike, skriver departementet.

- Behandling må i slike anlegg, foregå i brønnbåt. I tillegg må brønnbåten gå fra anlegget når behandlingsvannet skal slippes, heter det videre. 

Høringsfristen er satt til 15. november i år.