Næringsliv

- Provoserer en hel næring

Tromsø kommune går inn for å ikke tillate flere oppdrettskonsesjoner. Konserndirektør for havbruk i Lerøy mener kommunen ikke kan ha satt seg inn i saken.

Foto hentet fra Lerøy Seafoods hjemmesider.

Foto hentet fra Lerøy Seafoods hjemmesider.

Artikkel av: Martine Holøien
22. november 2018 - 14.06

Onsdag ble det kjent at Tromsø kommune går inn for å ikke tillate flere oppdrettskonsesjoner, i tillegg til at eksisterende konsesjoner ikke forlenges med mindre driften skjer i lukkede anlegg.

Konserndirektør for havbruk i Lerøy, Stig Nilsen, mener kommunen ikke kan ha satt seg ordentlig inn i saken.

- Vi er svært skuffet over at kommunestyret i Tromsø med Arbeiderpartiet i spissen kunne falle for fristelsen til å gjøre et slikt vedtak. Dette provoserer en hel næring, skriver Nilsen i en e-post til iLaks.

Konserndirektøren mener vedtaket kan være lovstridig.

- Jeg kan ikke se at vedtaket om lukking av havbruksanlegg i kommunen hører til kommunens forvaltningskompetanse og ordlyden kan tyde på at dette er et vedtak gjort uten at man har satt seg inn i de ulike forvaltningsnivå sin myndighet og ansvarsområder.

- Det er derfor overraskende at en kommune på Tromsøs størrelse ser ut til å ha fattet et vedtak som strekker seg utover det plan- og bygningsloven gir dem anledning til. I Norge har vi sektormyndigheter med fagkompetanse som forvalter de ulike tillatelsene. Dette vedtaket utfordrer forvaltningssystemet slik det i dag er organisert, og skaper usikkerhet i befolkningen rundt hvem som skal forvalte de ulike delene av regelverket, skriver Nilsen videre, ifølge iLaks.