Næringsliv

Rolls-Royce skal levere utstyr til tre borerigger

Awilco Drilling og Stena Drilling har signert kontrakter med Rolls-Royce. 

Awilco Drillings nye borerigg som er designet av Moss Maritime og er av typen CS 60 Eco MW. Illustrasjon: Rolls-Royce.

Awilco Drillings nye borerigg som er designet av Moss Maritime og er av typen CS 60 Eco MW. Illustrasjon: Rolls-Royce.

Artikkel av: Are  Strandli
27. november 2018 - 16.56

Rolls-Royce skal levere forankringsutstyr til tre borerigger, derav en eksisterende rigg og to nybygg.

Den eksisterende riggen er Stena Drillings Stena Don. 

Av nybyggene tilhører det ene Awilco Drilling og bygges ved KeppelFELS i Songapore, mens det andre er av typen CM-SD1000 og bygges hos CMHI i Kina. 

– For å øke sikkerheten ytterligere, så vil utstyret bli levert med et styringssystem vi har utviklet for å gi operatørene god oversikt over operasjonen. E-Mooring har et avansert men enkelt brukergrensesnitt som støtter kravet; ‘Ingen enkeltfeil, inkludert operatørfeil, skal føre til en svikt eller utrausing’. Dette systemet reduserer sannsynligheten for hendelser og ulykker ved bruk av vinsjene, og sikrer at operatørene holder seg til de avtalte designkriteriene, sier Øystein Ryste, salgssjef E&P Deck Machinery i Rolls-Royce Commercial Marine.

Stena Don får et nytt 8-punkts forankrigssystem som vil gjøre riggen tilgjengelig for et større marked.

– Med disse siste kontraktene har vi nå levert eller kontrahert forankringssystem til tilsammen 38 rigger siden 2005, sier Øystein Ryste.