Næringsliv

Spår lønnsvekst på 2,9 prosent

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
22. november 2018 - 10.16

Økonomenes forventninger til prisstigningen om 12 måneder er i 4. kvartal 2018 2,4 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal, viser Norges Banks kvartalsvise forventningsundersøkelse.

Partene i arbeidslivet venter en prisstigning om 12 måneder på 2,4 prosent, også det opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Næringslivslederne venter en prisstigning på varer og tjenester om 12 måneder på 2,5 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Til sist forventer husholdningenes en prisstigning på varer og tjenester på 1,9 prosent i løpet av det neste året.

Lønnsvekst

Økonomenes forventninger til årslønnsveksten for inneværende år er på 2,9 prosent. Ventet gjennomsnittlig årslønnsvekst for inneværende år blant partene i arbeidslivet er på 2,8 prosent.

Næringslivslederne venter en lønnsvekst i egen bedrift for inneværende år på 2,8 prosent. Ventet lønns-og pensjonsutvikling de neste 12 månedene blant husholdningene er på 2,1 prosent, uendret fra forrige kvartal.

Lønnsomhet

En andel på 31,5 prosent av næringslivslederne venter bedret lønnsomhet de neste 12 månedene, ned 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Andelen av næringslivslederne som venter uendret lønnsomhet de neste 12 månedene er på 39,2 prosent, ned 1,8 prosentpoeng fra forrige kvartal, og andelen som venter at lønnsomheten vil svekke seg er på 17,3 prosent, ned 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Les hele meldingen her.