Næringsliv

Sykepleierstreiken kan bli stanset i dag

Sykepleierstreiken kan bli stanset av regjeringen i løpet av tirsdagen, bekrefter sentrale kilder overfor VG.

Eli Gunhild By, leder for Norsk Sykepleierforbund. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Eli Gunhild By, leder for Norsk Sykepleierforbund. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
20. november 2018 - 10.23

Situasjonen blir vurdert som så kritisk at regjeringen ønsker å gå inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at 65 helsebedrifter stanser opp onsdag morgen. Det er forventet at en rapport fra helsemyndighetene vil bli lagt fram i løpet av tirsdagen, der man ser på konsekvensene av en lockout.

Direktøren i Helsetilsynet kartlegger om en lockout for NHOs sykepleiere vil utgjøre en fare for live og helse. Dersom rapporten er entydig i sine konklusjoner, vil regjeringen trolig gå inn med tvungen lønnsnemd.

Sykepleierstreiken ble igangsatt 25. oktober, da Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikke greide å komme til enighet. Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipper. Sykepleierforbundet ønsker å heve de lavtlønte og innføre en kommunal lønnsstige, med flere trinn enn de har i NHO.

En stopp av streik eller lockout er det arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som iverksetter. Rikslønnsnemnda bestemmer så hva lønningene blir.

(©NTB)